Turistički kompleks, Srebrno jezero, Požarevac

Objekti

Turistički kompleks, Srebrno jezero, Požarevac

Objekti

Turistički kompleks, Srebrno jezero, Požarevac

Objekti

Turistički kompleks, Srebrno jezero, Požarevac

Objekti

Turistički kompleks, Srebrno jezero, Požarevac

Objekti

Turistički kompleks, Srebrno jezero, Požarevac

Objekti

Turistički kompleks, Srebrno jezero, Požarevac

Objekti

Turistički kompleks, Srebrno jezero, Požarevac

Objekti

Turistički kompleks, Srebrno jezero, Požarevac

Objekti

Turistički kompleks, Srebrno jezero, Požarevac

Objekti

Turistički kompleks, Srebrno jezero, Požarevac

Objekti

Turistički kompleks, Srebrno jezero, Požarevac

Objekti

Turistički kompleks, Srebrno jezero, Požarevac

Objekti

Turistički kompleks, Srebrno jezero, Požarevac

Objekti

Turistički kompleks, Srebrno jezero, Požarevac

Arhitektonski koncept

Na predviđenoj lokaciji prikazan je arhitektonski koncept koji se sastoji od četiri ambijentalne celine: ugostiteljski i edukacioni sadržaji su locirani do postojećih objekata na zapadnoj i severozapadnoj strani parcele, a smeštajni deo na jugoistočnoj, istočnoj i zapadnoj strani. Prostorne kompozicije novog kompleksa obezbeđuju raznovrsne vizure ka jezeru. Ambijentalne celine se sastoje iz niza manjih objekata iz kojih se na različite načine može doživeti lepota srebrnog jezera. Pogledom iz unutrašnjosti objekata moguće je sagledati i istovremeno uživati i u rečnoj obali, kao i u zelenilu koje je u najvećoj meri očuvano netaknuto, baš prema uslovima konkursa.

Ovo arhitektonsko rešenje podržava prostorne šeme koje su prepoznatljive u formiranju ruralnih sredina:

Prvi ambijent se sastoji od objekata koji se nižu uz saobraćajnicu. Svaki objekat ima malu okućnicu i prostor za parkiranje [A3, A4].

Drugi ambijent je formiran oko zajedničkog dvorišta u čijem se centralnom delu nalazi bazen koji je namenjen korisnicima turističkog kompleksa [A1, A2].

Treći ambijent je formiran oko trga koji je definisan na sledeći način: njegovo pročelje čini vidikovac, na bočnim stranama su etno kuće, a na donjoj strani se nalazi crkva.

Četvrti ambijent čini jedinstveni objekat sastavljen od ugostiteljskih i zanatsko-edukativnih sadržaja. To je zapravo niz od 5 samostalnih celina koje su međusobno povezane na način koji omogućava kretanje po horizontali ili vertikali - stepeništem ili malim mostovima. Uz ovako definisan objekat, postavljen je i mali vidikovac, sa kojeg je moguće potpuno uživanje u predivnom pogledu ka Dunavu.

Svaka celina ima svoje specifičnosti i svaku ponaosob odlikuje jedinstvena prostorna senzacija.

Saobraćajno rešenje

Parcela je ograničena saobraćanicama: Šetalačkom, Jezerskom i Karpartskom. Iz već pomenutih, razvijen je sistem unutrašnjih saobraćajnica koje povezuju ambijente i omogučavaju korisnicima da lako i kvalitetno prilaze objektima.

Svaki apartman ima sopstveno parking mesto. Neka od njih su integrisana u okviru gabarita objekta, kao što je slučaj A1, A2, A3, A4. U ostalim slučajevima, parking mesta su locirana u neposrednoj blizini objekta, u okviru parcele, na manje od 5 minuta hoda.

Uz postojeće i novoprojektovane saobraćajnice, predviđena je staza za pešake, koja omogućava posetiocima da uživaju u šetnji prolazeći kraj i kroz tematski park, sve do obale, uz reku, spajajući objekte sa jezerskom promenadom.

Projektom je predviđena i trasa za kretanje turističkog voza i fijakera. Na taj način povezjz se Veliko Gradište i jezerska promenada. Jedna stanica nalazi se u novom kompleksu na zapadnoj strani predmetne parcele, ispred objekta C. Novoprojektovani trg je idealan za stanicu fijakera i turističkog voza jer se putnici iskrcavaju ispred centra sa ugostiteljskim i zanatsko-edukativnim sadržajima, upravo tamo gde mogu da se zabave, obeduju i obrazuju.

Prostorni sadržaj

Novoprojektovani turistički kompleks se sastoji iz pet grupa po namenama:

U objektu C se u okviru grupe ugostiteljske namene nalaze krčma, kafe i etno retoran, zatim banket sala i velika terasa, a tu su i market i lokali ( frizer, salon lepote, radnje )... Ambijenti unutar svih navedenih celina biće obrađeni motivima koji su inspirisani Srpskom etno kulturom. Zanatsko-edukativni deo čine radionice sa tradicionalnim proizvodnim delatnostima Srpskog sela: kovački, stolarski, mlinarski, vodeničarski, opančarski, lončarski, tkački, grnčarski, krojački, užarski, sarački ( ćurčijski ), kožarski i kujundžijski zanat. Poseban sadržaj u okviru ove grupe čini objekat crkve u kojem se odvijaju ceremonije i prikazuju običaji vezani za venčanja, krštenja i slave.

Gabarit objekta C obuhvata i tri radnje namenjene prodaji rukotvorina nastalih u radionicama, tako da ponuda podrazumeva jedinstvene suvenire u čijoj izradi po izboru aktivno učestvuju i sami posetioci kompleksa. Dopunski sadržaji obuhvaćeni objektom C su: izložbena galerija, internet punkt i sala ( namenjena različitim vidovima okupljanja i organizovanja posetilaca ). Projektom su predviđena dva informativna centra, jedan jeste u objektu C, a drugi je uz apartmane A1, A2. Prostori namenjeni smeštaju su grupisani u tri apartmanska naselja, koja su formirana od četiri različita tipa jedinica, površina od 63m² do 115m². Apartmani A1 i A2 su povezani natkrivenim pasarelama i imaju direktnu, „toplu“ vezu sa objektom C. Na taj način su povezani smeštajni kapaciteti sa ugostiteljskim, prodajnim, zanatsko-edukativnim i dopunskim sadržajima.

Arhitektonska artikulacija

Inspiraciju za arhitektonsku artikulaciju pronašli smo u reinterpretaciji tradicionalnih modela Srpskih kuća.

Osnovna ideja bila nam je da stvorimo delimično nov arhitektonski izraz, oslanjajući se na tradicionalne elemente ( kos krov ) i materijale ( drvo i kamen ), koje smo interpretirali na autentičan način.

Smatramo da je autentičan izraz ( stilizacija prepoznatljive etno forme ) mnogo podesniji za organizaciju, modelovanje kapaciteta, ekonomičnu eksploataciju i održavanje savremenog tematskog parka, nego što je to puko kopiranje tradicionalnih formi.

Kuće su obložene drvenim letvama, delimično je primenjen prirodan kamen, kosi krovovi su opšiveni limom, dok je u opremi enterijera dominantno drvo i multipliciranje prepoznatljivih motiva sa Srpskih ognjišta, tkanica i vezenih ornamenata nošnje.