Objekti

Zgrada Megatrend Univerziteta
Beograd.
Spa centar, Zavala
Budva
Stambeni kompleks, Kamenovo
Budva
Stambeno poslovni objekat
Resavska, Beograd
Klub, Zavala
Budva
Restoran, Zavala
Budva
Kafe, Zavala
Budva
Poslovni objekat
Novi Sad
Kazino
Budva
Poslovno stambeni objekat
Ruzveltova, Beograd
Stambeni objekat, Jugovićevo
Novi Sad
Turistički kompleks, Srebrno jezero
Požarevac
Stambeni kompleks Dubovica
Budva
Villa BT
Pančevo
Villa Miloš, Ljutice Bogdana
Beograd
Villa Vlada
Pančevo