Kada se radi spoljna završnica proizvodima baziranim na kreču, prva briga je otpornost pigmenta na UV (ultraljubičasto) zračenje. Prirodni pigmenti su otporni na sunčeve zrake, ali većina modernih, sintetičkih boja nisu otporne na sunčevu svetlost, pa će vremenom bledeti.

Osim toga, proizvodi na bazi kreča su prirodno otporni na buđi i plesni usled velikog pH faktora (hemijska kiselost). Usled zagađenja atmosfere, kisele kiše mogu da naruše spoljni pH status kreča za par godina i time omoguće plesnima i buđi da se razviju na spoljnim zidovima. Spoljni zidovi mogu se zaštitit tako što krov ili nadstrešnica mora biti projektovana tako da štiti zidove od direktnog uticaja kiše, kao što se može sresti u svim hladnijimpodnevljima.

Zato se spoljne završnice na bazi kreča mogu primenjivati ne samo u toplijim i mediteranskim krajevima već, lepi i efektni izgled izveden Stucco Italiano završnicama za spoljne zidove na bazi kreča, uspešno se primenjuju i u hladnijim i kontinentalnim podnevljima, kao što vidite na slikama.

an image
Stucco Italiano d.o.o.
Rača, Vojvode Pavla Cukića 27
Email: stuccoitaliano.doo@gmail.com

Telefon: 034 75 13 21
Telefax: 034 75 13 21
Mobilni: 060 67 22 153
Mobilni: 063 186 11 47